Onderdeel van Bekken Expertise Centrum Leiderdorp, bekkentherapie voor volwassenen

Bel voor een afspraak 071 - 785 1087 of stuur een e-mailbericht naar: info@becleiderdorp.nl

logo
logo

superpoeper

De Methode SuperPoeper®

De Methode SuperPoeper® (ontwikkeld door TOF -TRAINING) bestaat uit een systeemgerichte aanpak voor kinderen met poepproblemen en hun opvoeders.

Kinderen zijn normaal gesproken zindelijk rond hun derde of vierde jaar. Bij ongeveer 5 % van de 4-8 jarige kinderen en bij ongeveer 2 % van de 9-15 jarigen is dit niet het geval. Zij poepen nog in hun broek en hebben veel poepongelukjes. Bij jongens komt dit ongeveer twee keer zo vaak voor als bij meisjes.

Bij ruim ¾ van de kinderen (75%-80%) is obstipatie (verstopping van de darm) de oorzaak voor het probleem. Bij de meeste kinderen, ongeveer 90%, wordt gelukkig geen medische oorzaak gevonden voor het probleem. Wel is er sprake van obstipatie en verlies van ontlasting (fecale incontinentie) die veel impact hebben op het functioneren en het zelfvertrouwen van het kind.

Obstipatieklachten zijn complex en vragen een gerichte en adequate aanpak.

Aanmelding voor De Methode SuperPoeper®

Bij aanmelding voor de Methode SuperPoeper® zal u voortijdig via de mail een specifieke bekkentherapeutische vragenlijst en een meetlijst, een poepdagboek, ontvangen. Deze worden voor het eerste consult door ons beoordeeld.

Gezien onze expertise in het beoordelen van plas- en poepproblemen, onze diagnostische mogelijkheden en de korte lijnen met artsen en specialisten zal, indien nodig, aanvullende medische diagnostiek worden aangevraagd. Zo zullen geen (medische)factoren onbelicht blijven om uw kind optimaal te helpen.

Als er sprake is van obstipatie zal een arts middelen voorschrijven om de ontlasting weer regelmatig en zonder pijn te laten komen. Dit is belangrijk omdat de obstipatie anders niet wordt opgelost. Dit is een voorwaarde om tot een optimaal resultaat te komen.

De Methode SuperPoeper® kan worden toegepast als alle mogelijke medische oorzaken van de klachten van uw kind zijn uitgesloten.

De Methode SuperPoeper®

Bij De Methode SuperPoeper® wordt opvoeders een UITGEBREID consult geboden, waarbij buiten de medische invalshoek, zes andere invalshoeken worden ingezet. De opvoeders worden actief betrokken bij het analyseren van deze verschillende invalshoeken. Dit is belangrijk want de opvoeders zijn een specialist als het op hun kind aankomt. Alle specifieke factoren die het poepprobleem van het kind beïnvloeden worden vastgesteld en uitgelegd. Daarna wordt een stappenplan en een plan van aanpak besproken en een tijdpad van evaluatie en tussentijds contact afgesproken.

Na afloop ontvangen opvoeders een e-mail met toelichting van het stappenplan en plan van aanpak. De focus binnen deze aanpak ligt bij de opvoeders om het kind, dat al zo belast is met het poepprobleem, zo veel mogelijk te ontlasten.

Tarieven

Meer informatie

Contactgegevens

Zinderlijkheid Expertise Centrum PlasPoep&Zo
Splinterlaan 162
2352 SM Leiderdorp
071 – 785 1087

Meer contactinfo

Aanwezigheid

Karin Anthonissen

  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag

Openingstijden

Afspraak voor telefonisch- e-mail- en beeldbelconsult op aanvraag.    

Maandag:   9:00 - 17:00 uur
Dinsdag:   9:00 - 17:00 uur
Woensdag:   9:00 - 17:00 uur
Donderdag:   9:00 17:00 uur 
Vrijdag:   8:00 17:00 uur