Onderdeel van Bekken Expertise Centrum Leiderdorp, bekkentherapie voor volwassenen

Bel voor een afspraak 071 - 785 1087 of stuur een e-mailbericht naar: info@becleiderdorp.nl

logo
logo

plaspoep&zo

Het Plas&Poep Plan en het Plas&Poep advies

Het Plas&PoepPlan bestaat uit een gespecialiseerde aanpak voor kinderen en ouders/opvoeders met plas- en poepproblemen. Hierbij worden medische en gedragsmatige factoren gecombineerd waardoor resultaten op korte en langere termijn worden behouden. Voor het onderzoek en de behandeling van uw kind is toestemming nodig van beide ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers. Download de overeenkomst PlasPoep&Zo en cliënt.

Het Plas&Poepplan is een behandelmethode met een vastliggend tijdpad en afspraakstructuur en bestaat uit een onderzoek- en behandelfase gedurende 6 afspraken.

Afspraak 1-2
Tijdens de eerste twee afspraken zal het onderzoek en diagnostiek plaatsvinden. Hierbij zal een voorstel voor een behandelplan worden opgesteld. De afspraak duurt ongeveer 45 minuten.

Afspraak 3-4-5
Op basis van de behandeldiagnose is een behandelplan opgesteld. De behandelfase, afspraak 3-4-5, duurt 30 minuten per behandeling.

Afspraak 6
De laatste afspraak is een afrondend evaluatie gesprek van ongeveer 20 minuten waarbij aansluitend voor de huisarts en/of kinderarts een eindrapportage wordt opgesteld.

Het onderzoek

Om een goed beeld van uw kind en de klachten te verkrijgen vindt eerst een gesprek plaats. Hierbij wordt een uitgebreide vragenlijst doorgenomen en worden aanvullende gegevens gevraagd en plas-en poepmeetlijsten doorgenomen die inzicht geven in de klachten en het plas- en poepgedrag van uw kind.

De volgende afspraken bestaan uit kennismaken, het onderzoeken- en behandelen van uw kind. Met behulp van allerlei spelletjes, opdrachtjes en spelmaterialen wordt het gebruik van de adem- buik- bekken en bekkenbodemspieren beoordeeld. Deze spieren hebben namelijk direct invloed op de functie van de blaas- en darm.

De werking en controle over de bekkenbodemspieren vindt plaats door middel van een inspectie (bekijken) van de bekkenbodem. Dit onderzoek vindt altijd plaats in overleg en bijzijn van de ouder(s).Verder kan indien nodig, als aanvullende diagnostiek gebruikt worden gemaakt van uroflowmetrie, echografie en myofeedback. (link naar diagnostiek)

De behandeling

Na het onderzoek wordt, in samenspraak met uw kind/ de ouders en de verwijzende arts/ of specialist, een behandelplan opgesteld. Indien nodig werkt een kinderbekkentherapeut samen met andere disciplines zodat de zorg rondom uw kind gericht, professioneel en optimaal plaatsvindt.

De behandeling van uw kind kan onder meer bestaan uit:

 • Adviezen over de toilethouding- en het toiletgedrag;
 • Adviezen over drinken en voeding;
 • Uitleg en bewust worden van de "plas- en poepfabriek", hoe werkt het nu van binnen en waarom?;
 • Oefeningen van de ademhaling, buik, en bekkenbodemspieren met opdrachtjes, oefeningen, spelletjes en spel- en oefenmaterialen: het geheel lijkt op gymnastiek voor de plas- en poepspieren.
 • Gedurende de behandelfase wordt, indien nodig, regelmatig geëvalueerd met aanvullende meetlijsten, echografie en uroflowmetrie.

Het Plas&Poepadvies

Ouders kampen vaak met veel vragen als de zindelijkheid van hun kind niet helemaal naar verwachting verloopt. Het Plas&Poepadvies is een adviesgesprek waarin ouder(s) met specifieke vragen over zindelijkheidsklachten en uitleg over het zindelijksproces terecht kunnen. Ouders krijgen een gericht plan van aanpak waarmee zij de zindelijkheidsontwikkeling van hun kind kunnen ondersteunen.

Het Plas&Poepadvies is een adviesgesprek van 45 minuten voor ouders met kinderen van 2-6 jaar. Indien nodig is het adviesgesprek in combinatie met het Plas&Poepplan mogelijk. Bij kinderen > 6 jaar is het Plas&Poepadvies gecombineerd in het Plas&Poepplan.

Een afspraak maken

Voor zowel het Plas&Poepplan als het Plas&Poepadvies kunt u zonder verwijsbrief van de (huis)arts of kinderarts bij ons terecht. De arts wordt op de hoogte gesteld van het contact, de onderzoeks- en behandelgegevens en krijgt bij afronding van de behandeling een eindrapportage.

Omdat wij over ruime diagnostische en therapeutische mogelijkheden beschikken kunnen wij een diagnose stellen waarbij, indien nodig, de arts/ specialist om aanvullend medisch onderzoek kan worden verzocht.

U kunt echt iets voor uw kind iets doen!

Als ouders probeert u vanzelfsprekend alles te doen om uw kind te helpen en waarschijnlijk heeft u al verschillende dingen geprobeerd. De aanpak van het Plas&Poepplan zal u en uw kind verder helpen. Probeer als ouder een (positieve) coachende rol te vervullen. Beloon de kleine stapjes die meestal wel lukken. Uw kind heeft uw inzet, steun en motivatie nodig om de problemen effectief aan te pakken. De kinderbekkentherapeut zal samen met u bespreken hoe u uw kind thuis het beste kunt begeleiden.

We oefenen, trainen en coachen uw kind op een stimulerende manier tot uw kind heeft geleerd:

“PLASSEN EN POEPEN, DAT DOE JE ZO!”

Bel voor een afspraak van maandag t/m donderdag tussen 12:00-13:30: 071 – 785 1087 | info@becleiderdorp.nl

Contactgegevens

Zinderlijkheid Expertise Centrum PlasPoep&Zo
Splinterlaan 162
2352 SM Leiderdorp
071 – 785 1087

Meer contactinfo

Aanwezigheid

Karin Anthonissen

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag

Ilse van Kesteren

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag

Openingstijden

Afspraak voor telefonisch- e-mail- en beeldbelconsult op aanvraag.    

Maandag:   8:00 - 17:00 uur
Dinsdag:   8:00 - 17:00 uur
Woensdag:   8:00 - 17:00 uur
Donderdag:   gesloten    
Vrijdag:   gesloten